Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Augustus 2018
Jeroen Koeten Fotografie gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die ik van u ontvang. In de volgende informatie wil ik u een uitgebreid beeld geven door middel van een privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van u persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Over Jeroen Koeten
Welkom op onze website en bedankt in je interesse in mijn werk. Deze website www.jeroenkoeten.nl wordt beheerd door mij, Jeroen Koeten. Ik heb de verwerkingsverantwoordelijkheid inde zin van AVG. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft wilt u een aanpassingsverzoek indienen neem dan contact met mij op. info@jeroenkoeten.nl.

Jeroen Koeten Fotografie
KvK 04078150
E-mail: info@jeroenkoeten.nl
Telefoon: +31651826189
1. Verwerking Persoonsgegevens
Jeroen Koeten Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jeroen Koeten Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jeroen Koeten Fotografie verstrekt.

     1. Voor- en achternaam
     2. Adresgegevens
     3. Telefoonnummer
     4. E-mailadres
     5. Betaalgegevens 
     6. Andere specifieke informatie die u doorgeeft, zoals trouwdatum en locaties.
     7. Cookkies
     8. Verschillende social media gegevens waarmee u ons benadert.
     9. Gemaakte foto’s in uw opdracht

2. Doel voor de verwerking persoonsgegevens (Waarom Jeroen Koeten Fotografie gegevens nodig heeft). 
Uw gegevens worde verwerkt voor de volgende doelen of verplichtingen.
- Het eerste en mogelijk verdere contacten door middel van mailen, bellen, Whatsappen of Facebookmessenger. 
- Het maken van offertes en facturen
- Om producten bij u te bezorgen
- Het realiseren van uw product.
- Het nakomen van wettelijke verplichting.

3. Delen van persoonsgegevens met derden:
Jeroen Koeten Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De bedrijven die persoons gegevens moeten ontvangen om het door u gevraagde product te realiseren hebben in geen geval belang bij eigen gebruik. Om de kwaliteit van uw privacy te waarborgen hebben we met deze bedrijven een gegevens verwerkingsovereenkomst. 

4. Duur van opslag
Jeroen Koeten Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
- De door uw verstrekte gegevens niet leidend tot een opdracht max 3 jaar.
- De door uw verstrekte gegevens leidend tot een opdracht max 8 jaar (ivm belastingdienst).
- Foto bestanden blijven bestaan en kunt u altijd blijven bestellen, mist de leefsituatie van Jeroen Koeten verandert. In dit laatste geval kunnen opdrachten niet ouder dan 3,5 maand de foto’s van worden opgevraagd. Dit alleen met aanvraag inclusief identiteitsbewijs.

5. Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeroenkoeten.nl. Jeroen Koeten Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Beveiliging
Jeroen Koeten Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jeroen Koeten Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jeroen Koeten Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jeroen Koeten Fotografie op via info@jeroenkoeten.nl. 

7. Bijzonder fotogebruik
Het kan voorkomen dat Jeroen Koeten Fotografie één of meerdere foto’s van u wilt gebruiken voor zijn portfolio. Dit kan zijn voor drukwerk, websites of social media. Uiteraard vraagt Jeroen Koeten fotografie u hiervoor toestemming. U kunt ter alle tijde uw akkoord op gebruik hiervan annuleren. 

8. Klacht
Heeft u een klacht met betrekking op uw persoonsgegevens of de manier waarom dit verzameld wordt? Dan kunt u contact met ons opnemen mail.